Disclaimer

Hoewel SolidDeal Kunstgras de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van deze website en al het nodige doet om de website te beveiligen, sluit SolidDeal Kunstgras iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld. SolidDeal Kunstgras draagt voorts geen verantwoordelijkheid voor informatie op internet pagina's waarnaar op de website van SolidDeal.nl wordt verwezen.

Op al onze transacties, leveringen en diensten zijn Algemene Voorwaarden van de SolidDeal Kunstgras van toepassing.

Barneveld, 1 juni 2012